New Al Wajiz

Ringkasan Ilmu Islam dan Ilmu Elektronika

Sarana Sarana Bermanfaat Untuk Hidup Bahagia (1)

UMUM

KITAB

الوسائل المفيدة للحياة السعيدة

الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي “ رحمه الله

 

AL WASAA-ILUL MUFIIDATU LILHAYAATIS SA'IIDATI
(Sarana Sarana Bermanfaat Untuk Hidup Bahagia )
Asy Syaikh ‘Abdurrahman bin Naashir As Sa'di rohimahullah 

MUKADDIMAH

Segala puji bagi Allah yang bagi-Nya segala (macam) pujian, dan Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang haq melainkan Allah saja (yang) tidak ada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi Muhammad (adalah) hamba-nya dan Rosul-Nya, semoga Allah memberikan shalawat dan keselamatan kepada beliau, keluarga, dan sahabat sahabat beliau.

Amma ba’du :

Sesungguhnya kebahagiaan , ketenangan, kegembiraan, lenyapnya kecemasan dan kesedihan hati dicari oleh setiap orang. Dengannya (dapat) tercapai kehidupan yang baik. (Keadaan hati tersebut) menyempurnakan ketenangan dan kegembiraan. Untuk mencapai hal itu (diperlukan) sebab diniyyah, sebab Thobi’iyyah dan sebab ‘amaliyah . (Semua sebab ini) tidaklah mungkin terkumpul kecuali pada orang mukmin. Adapun orang (selain mukminin yang) menyamai orang orang mukmin . Jika dia mendapatkan sebagian dari bentuk dan sebab (itu yang) dia upayakan (melalui usaha) cendikiawan mereka, maka (orang orang mukmin itu) mengalahkan mereka dari sisi yang lebih bermanfaat, lebih tetap, dan lebih baik (dalam) kedaan dan kekayaan (pahala).

Continue reading

Advertisements

10 February 2007 Posted by | Umum | Leave a comment

Pokok Pokok Dalam Ilmu Tafsir

 

USHUL TAFSIR
KITAB 

أصول فى التفسير

الشيخ محمد بن صا لح العثيمين

 

USHULUN FII AT TAFSIIRI
(Pokok Pokok dalam Ilmu Tafsir)
Asy Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin Rahimahullah

 

BAB
ALQUR-AANUL KARIIM 

PENGERTIAN ALQUR-AN
(Sub Judul dari Abu Ahmad ‘Abdul ‘Alim) 

(Pengertian) al Qur-aan dalam bahasa : (Al Qur-an adalah bentuk) masdar (dari) Qoro-a dengan makna membaca atau dengan makna mengumpulkan. Anda mengatakan Qoro-a Qur-an wa Qur-aanan seperti (halnya jika) anda mengatakan Ghofaro Ghufron wa Ghufroonan . Makna pertama [membaca] (adalah bentuk) masdar dengan makna isim maf’ul, yaitu dengan makna yang dibaca. (Sedangkan) makna kedua [mengumpulkan] (adalah bentuk) masdar dengan makna isim fa’il, yaitu dengan makna pengumpul untuk menghimpun khabar khabar dan hukum hukum [1]

Continue reading

2 February 2007 Posted by | Ushul Tafsir | 1 Comment

Metode Praktis Menerjemahkan Kalimat Bahasa Arab

METODE PRAKTIS MENERJEMAHKAN KALIMAT BAHASA ARAB

Oleh Abu Ahmad ‘Abdul ‘Alim Ricki Kurniawan Al Mutafaqqih

 

TUJUAN

Setelah membaca tutorial ini diharapkan pembaca dapat menerjemahkan kalimat bahasa arab dengan mudah, baik dan benar.

PENGANTAR

Proses menerjemahkan kalimat dari bahasa arab ke bahasa indonesia adalah gabungan dari proses menerjemahkan kata kata dalam kalimat bahasa arab, menentukan pola dalam bahasa arab yang dianut kalimat itu, dan merubah pola itu menjadi pola kalimat bahasa indonesia yang mudah dimengerti. Proses ini sangat menyenangkan karena dengan mengikuti proses ini kita dapat memperoleh ilmu yang benar tentang bacaan kita insya Allah.

Tutorial ini diringkas dan dimodifikasi oleh penulis dari buku yang ditulis Drs. Abdul Haris, MA dengan judul Cara Mudah Membaca & Memahami Teks-teks Bahasa Arab (Sistem 12 jam) bagian dari bab 6 dengan judul Membaca dan Memahami Kalimat .

Continue reading

2 February 2007 Posted by | Bahasa Arab | 4 Comments

Hukum Asal Adat dan Ibadah

USHUL FIQIH

KITAB

القواعد الفقهية لفهم النصوص الشرعية
للعلامة الرباني عبدرالرحمنبن ناصر السعدي

 

(المتوفى: 1376 ﻬ)


QOWA’IDU AL FIQHIYYAH LI FAHMI AN NUSHUUSHI ASY SYAR’IYYATI
(Kaidah Kaidah Fiqih Untuk Memahami Nash Nash Syar’i)
KARYA AL ’ALLAMAH AR ROBBANI ABDURRAHMAN BIN NASHIR AS SA’DI Rahimahullah
(Wafat 1376 Hijiriyah)

(PEMBAHASAN 22)

والأصل في عاداتنا اﻹباحة

حتى يجيء صارف اﻹباحة
Asal (hukum islam) di dalam adat (kebiasaan) kita adalah Ibahah (mubah)
Sehingga datang yang memalingkan Ibahah itu.

(PEMBAHASAN 23)

وليس مشروعا من الأمور

غير الذي في شرعنا مذكور
Tidaklah suatu perkara disyari’atkan
Selain yang telah disebutkan dalam syari’at (islam) kita

Continue reading

14 January 2007 Posted by | Ushul Fiqih | 2 Comments