New Al Wajiz

Ringkasan Ilmu Islam dan Ilmu Elektronika

Niat (adalah) Syarat Bagi Seluruh Amal

USHUL FIQIH

KITAB

القواعد الفقهية لفهم النصوص الشرعية

للعلامة الرباني عبدرالرحمنبن ناصر السعدي

(المتوفى: 1376 ﻬ)

ALQOWA’IDUL FIQHIYYAH LI FAHMIN NUSHUUSHISY SYAR’IYYATI

(Kaidah Kaidah Fiqih Untuk Memahami Nash Nash Syar’i)

KARYA AL ‘ALLAMAH AR ROBBANI ABDURRAHMAN BIN NASHIR AS SA’DI Rahimahullah

(Wafat 1376 Hijiriyah)

(PEMBAHASAN 11)

النية شرط لسائر العمل

بها الصلاح والفسد للعمل

NIAT (ADALAH) SYARAT BAGI SELURUH AMAL

BAIK DAN RUSAKNYA AMALAN (ADALAH) KARENA NIAT

________________________________________________________

Penjelasan:

Kaidah ini adalah kaidah yang paling bermanfaat dan paling besar. Kaidah ini juga termasuk dalam seluruh bab bab ilmu. Baiknya amalan badaniyyah (amalan badan yang bukan termasuk ibadah) dan milaliyyah (amalan yang termasuk ibadah), yang berupa amalan hati ataupun amalan anggota badan hanyalah dengan niat (yang baik pula). Dan rusaknya amalan amalan ini adalah karena niat (yang rusak pula).

Continue reading

Advertisements

28 February 2007 Posted by | Ushul Fiqih | Leave a comment

Hukum Asal Adat dan Ibadah

USHUL FIQIH

KITAB

القواعد الفقهية لفهم النصوص الشرعية
للعلامة الرباني عبدرالرحمنبن ناصر السعدي

 

(المتوفى: 1376 ﻬ)


QOWA’IDU AL FIQHIYYAH LI FAHMI AN NUSHUUSHI ASY SYAR’IYYATI
(Kaidah Kaidah Fiqih Untuk Memahami Nash Nash Syar’i)
KARYA AL ’ALLAMAH AR ROBBANI ABDURRAHMAN BIN NASHIR AS SA’DI Rahimahullah
(Wafat 1376 Hijiriyah)

(PEMBAHASAN 22)

والأصل في عاداتنا اﻹباحة

حتى يجيء صارف اﻹباحة
Asal (hukum islam) di dalam adat (kebiasaan) kita adalah Ibahah (mubah)
Sehingga datang yang memalingkan Ibahah itu.

(PEMBAHASAN 23)

وليس مشروعا من الأمور

غير الذي في شرعنا مذكور
Tidaklah suatu perkara disyari’atkan
Selain yang telah disebutkan dalam syari’at (islam) kita

Continue reading

14 January 2007 Posted by | Ushul Fiqih | 2 Comments