New Al Wajiz

Ringkasan Ilmu Islam dan Ilmu Elektronika

Hukum Asal Adat dan Ibadah

USHUL FIQIH

KITAB

القواعد الفقهية لفهم النصوص الشرعية
للعلامة الرباني عبدرالرحمنبن ناصر السعدي

 

(المتوفى: 1376 ﻬ)


QOWA’IDU AL FIQHIYYAH LI FAHMI AN NUSHUUSHI ASY SYAR’IYYATI
(Kaidah Kaidah Fiqih Untuk Memahami Nash Nash Syar’i)
KARYA AL ’ALLAMAH AR ROBBANI ABDURRAHMAN BIN NASHIR AS SA’DI Rahimahullah
(Wafat 1376 Hijiriyah)

(PEMBAHASAN 22)

والأصل في عاداتنا اﻹباحة

حتى يجيء صارف اﻹباحة
Asal (hukum islam) di dalam adat (kebiasaan) kita adalah Ibahah (mubah)
Sehingga datang yang memalingkan Ibahah itu.

(PEMBAHASAN 23)

وليس مشروعا من الأمور

غير الذي في شرعنا مذكور
Tidaklah suatu perkara disyari’atkan
Selain yang telah disebutkan dalam syari’at (islam) kita

Continue reading

Advertisements

14 January 2007 Posted by | Ushul Fiqih | 2 Comments